Saturday, March 06, 2004

خانة خامسة فى البطاقة القديمة

خانة خامسة فى البطاقة القديمة
خانة رابعة فى البطاقة الجديدة
مهمة ليهم وماليش دخل فيها
زى الأسم و اللون والجنس
بندبس بيها بسبب أهالينا
و نعامل بعض بالصفات دية
و لكن أهم تدبيسه فبهم
الى بتتكتب فكل حتة و بالذات
الخانة الخامسة فى البطاقة القديمة
الخانة الرابعة فى البطاقة الجديدة
ينفع تعاملنى كأنسان؟
صعب؟
طبعاً صعب
طول ما الخانه دية موجوده
الخانة الى ماليش دخل فيها

No comments: